ΝΕΑ

Ψάχνω, βλέπω, μετρώ το νόμισμα να βρω... το παιχνίδι ξεκίνησε


Δημοσίευμα για την πρώτη ομάδα μαθητών που έπαιξε το παιχνίδι "Ψάχνω, βλέπω, μετρώ, το νόμισμα να βρω" στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, Καθημερινή Πρωινή Εφημερίδα "ΕΒΔΟΜΗ", Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014, Αριθμός φύλλου: 9168, σελίδα 7.

Κατεβάστε εδώ το άρθρο όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα.

0 σχόλια: